Exempel på allmän text 2018

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 18 september 2018.
Från svenska.

Förslag för att fler elever ska läsa språk

Skolverket vill att fler elever ska läsa moderna språk redan från årskurs 6. Detta genom att ett alternativ till moderna språk, möjligheten att läsa extra svenska och engelska, föreslås tas bort. Därmed minskas möjligheten för eleverna att välja bort moderna språk. Förslaget lämnas nu över till regeringen.

– Vi vill med vårt förslag att fler elever ska läsa ett tredje språk utöver svenska och engelska. Detta för att förbättra elevernas språkkunskaper, öka intresset att läsa språk i gymnasieskolan och för att möta samhällets behov av språkkunskaper, säger Torun Rudin, enhetschef enheten för gymnasieskola, läroplansavdelningen på Skolverket.

Tydligare regler vid språkval

Idag läser ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 svenska, engelska eller en kombination av svenska och engelska istället för ett modernt språk som exempelvis tyska, franska eller spanska, eller till exempel det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i. Skolverket föreslår att följande alternativ ska finnas inom ramen för språkvalet i grundskolan:

  • Moderna språk
  • Det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i
  • Engelska för nyanlända elever med inga eller ringa kunskaper i engelska vid början av årskurs 6 eller senare
  • Teckenspråk för hörande.

Att välja bort språk påverkar elevernas möjligheter

Dagens system där många elever väljer bort moderna språk kan påverka deras framtid. Detta eftersom det skapar en ojämlikhet i och med att en stor elevgrupp inte ges samma förutsättningar till två ytterligare språk utöver modersmålet. Dessa elever har heller inte samma möjlighet att läsa moderna språk i gymnasiet. Det är regeringen som fattar beslut om de förändringar som Skolverket nu föreslår.

Källa

Förslag för att fler elever ska läsa språk, pressmeddelande hos Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16