Exempel på ekonomisk text 2018

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 18 september 2018.
Från svenska.

[…]

10. Bankens rätt att säga upp ditt lån i förtid

I vissa situationer har vi rätt att säga upp ditt lån och begära att du ska betala tillbaka hela lånet i förtid. Det gäller i följande situationer:

1:Du är mer än en månad försenad med att betala ett belopp som överstiger tio (10) procent av kreditfordran (summan av kreditbelopp, räntor och avgifter).

2:Du är mer än en månad försenad med att betala ett belopp som överstiger fem (5) procent av kreditfordran (summan av kreditbelopp, räntor och avgifter), och förseningen gäller två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter.

3:Du är på något annat sätt väsentligt försenad (i väsentligt dröjsmål) med betalning.

4:Säkerheten för lånet har försämrats avsevärt. Om säkerheten för lånet består av pant i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, får försämringen inte vara en följd av en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden.

5:Det står klart att du undandrar dig att betala din skuld genom att avvika, skaffa undan egendom eller agera på något annat sätt.

Uppsägning enligt punkterna 1–3

Om vi säger upp lånet enligt punkterna 1–3 gäller en uppsägningstid på minst fyra veckor. Uppsägningstiden räknas från det datum då vi skickar uppsägningen i ett rekommenderat brev till dig på din vanliga adress, eller från det datum uppsägningen kommer dig till handa på något annat sätt. Hela lånet är förfallet till betalning när uppsägningstiden är slut.

Om du betalar det förfallna beloppet och dröjsmålsräntan innan uppsägningstiden har gått ut, är du dock inte skyldig att betala hela lånet i förtid. Denna möjlighet att befrias från skyldigheten att betala hela lånet, kan du bara utnyttja en gång.

Uppsägning enligt punkterna 4–5

Om vi säger upp lånet enligt punkterna 4–5 är hela lånet förfallet till omedelbar betalning, om vi inte har meddelat något annat.

Om du genast eller inom den tid som vi har meddelat, ställer godtagbar säkerhet för lånet kan du dock befrias från din skyldighet att betala hela lånet i förtid. Denna möjlighet att befrias från skyldigheten att betala hela lånet, kan du bara utnyttja en gång.

[…]

Källa

Arbetsmaterial, Svenska bankföreningen (1 766 tecken)

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16