Sök översättare i vårt register

Här kan du söka efter en auktoriserad översättare till eller från det svenska språket. Observera att vi på Kammarkollegiet inte gör några översättningar och förmedlar heller inte några kontakter. Du kontaktar själv översättaren som du vill anlita.

Vad innebär auktorisationen?

En översättare som är auktoriserad har genomgått Kammarkollegiets kunskapsprov samt redbarhetsprövning. Auktoriserade översättare står under Kammarkollegiets tillsyn. Om du behöver översätta ett juridiskt dokument till eller från svenska och få det giltigt kan en auktoriserad översättare hjälpa till med det.

Skyddad yrkestitel

Den formella och skyddade yrkestiteln för en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare är auktoriserad translator.

FromTo
Välj språk
Hela Sverige
Välj språk eller område ovan för att söka
Your Europe Logotype
Help us improve