Betala tillbaka anonymt bidrag

Ska du som bedriver politisk verksamhet betala in ett anonymt bidrag till oss? Ta reda på hur du gör och vad lagen säger.

Berörs du av förbudet mot anonyma bidrag?

Det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger 0,05 prisbasbelopp. Förbudet gäller de här grupperna:

 1. Partier inklusive sidoorganisationer som deltar i val till eller som har mandat i:
  - Riksdagen
  - Europaparlamentet
  - Region- och kommunfullmäktige

 2. Partier inklusive sidoorganisationer som får partistöd utifrån någon av de här lagarna:
  - Lagen om statligt stöd till politiska partier
  - Partistöd enligt kommunallagen

 3. Valkandidater, ledamöter och ersättare för ledamöter i någon av de här folkvalda församlingarna:
  - Riksdagen
  - Europaparlamentet
  - Region- och kommunfullmäktige

Gränsvärde för anonyma bidrag

Gränsvärdet för anonyma bidrag är 0,05 prisbasbelopp (pbb).

Det betyder att du har rätt att ta emot anonyma bidrag upp till 0,05 pbb. Bidrag som överskrider gränsvärdet är förbjudet att ta emot.

Exempelvis, om du får ett anonymt bidrag på 10 000 kronor under räkenskapsåret 2020 har du rätt att behålla 2 365 kronor (0,05 ppb). Den summan ska du även redovisa till oss. Summan du ska betala tillbaka till givaren eller till oss på Kammarkollegiet är den delen som ligger över gränsvärdet: 7 635 kronor.

Gör så här om du får ett anonymt bidrag

Om du får ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet ska du i första hand betala tillbaka till givaren. Om det inte är möjligt att betala tillbaka bidraget ska du betala in den del av bidraget som inte är tillåten till oss på Kammarkollegiet. Pengarna tillfaller då staten.

Om du får ett anonymt bidrag som understiger prisbasbeloppet ska du redovisa bidraget i intäktsredovisningen.

Så här redovisar du intäkter

Jag ska betala in ett anonymt bidrag. Hur gör jag?

 1. Betala in pengarna till bankgiro 5052-5781.
 2. Ange referens: dnr 29.1-102-21
 3. Skriv ”avstående av anonymt bidrag” på ämnesraden.
 4. Det ska tydligt framgå vem du är.
  Uppge även:
  - om du är ”[partinamn/ledamot/ersättare]"
  - vilket räkenskapsår inbetalningen gäller.
 5. Skicka e-post till oss på Kammarkollegiet i samband med att du gjort inbetalningen så att vi kan stämma av inbetalningen. Glöm inte att ange "dnr" i meddelandet.
  E-postadress: partiinsyn@kammarkollegiet.se

När ska pengarna betalas in?

Du ska betala in pengarna senast tre månader efter utgången av det räkenskapsår eller kalenderår som du eller den verksamhet du representerar tog emot bidraget.

Exempelvis, om ert räkenskapsår går från januari till december ska det anonyma bidraget betalas in senast den 31 mars.

Vad händer om jag inte betalar in pengarna?

Det räknas som att du tagit emot bidraget om du inte betalar tillbaka till givaren eller till oss på Kammarkollegiet. Om vi gör en utredning som visar att du tagit emot ett anonymt bidrag över gränsvärdet får du betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgifter vid insyn i partiers finansiering

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-07