Betala tillbaka anonymt bidrag

Sedan den 1 april 2018 är det förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger gränsvärdet 0,05 prisbasbelopp. För 2018 går gränsen vid 2 275 kronor.

Berörs du av förbudet mot anonyma bidrag?

Förbudet att ta emot anonyma bidrag gäller:

 • Partier och valkandidater som deltar i val till riksdagen, Europaparlamentet, regions- och kommunfullmäktige
 • Partier som har mandat, eller får partistöd, inklusive sidoorganisationer
 • Ledamöter och ersättare för ledamöter som har mandat.

Gör så här om du fått ett anonymt bidrag

Om du får ett anonymt bidrag som understiger gränsvärdet (0,05 prisbasbelopp) ska du redovisa bidragen i intäktsredovisningen.

Så här redovisar du intäkter

Om du får ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet ska du i första hand betala tillbaka till givaren.

Om det inte är möjligt att återbetala det anonyma bidraget ska du betala in den del av bidraget som inte är tillåtet till oss på Kammarkollegiet. Pengarna tillfaller då staten.

Jag ska betala in ett anonymt bidrag. Hur gör jag?

 1. Betala in pengarna till bankgiro 5052-5781.
 2. Ange referens: dnr 29.1-00081-2019.
 3. Skriv ”avstående av anonymt bidrag” på ämnesraden.
 4. Det ska tydligt framgå vem du är.
  Uppge även:
  - om du är ”[partinamn/ledamot/ersättare]"
  - vilket räkenskapsår inbetalningen gäller.
 5. Skicka e-post till oss på Kammarkollegiet i samband med att du gjort inbetalningen så att vi kan stämma av inbetalningen. Glöm inte att ange "dnr" i meddelandet.
  E-postadress: partiinsyn@kammarkollegiet.se

Ta del av återbetalade anonyma bidrag

När ska pengarna betalas in?

Du ska betala in pengarna senast tre månader efter utgången av det räkenskapsår eller kalenderår som du eller den verksamhet du representerar tog emot bidraget.

Vad händer om jag inte betalar in pengarna?

Om du inte återbetalar eller avstår ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet räknas det som att du har tagit emot bidraget. Om en utredning visar att du har tagit emot ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet får du betala en avgift.

Sanktionsavgifter vid insyn i partiers finansiering

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Ta del av återbetalade anonyma bidrag

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem.

Hämta ut redovisade intäkter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-22