Hämta ut redovisade intäkter

Här kan du ta del av redovisning för personvalskampanjer och politiska partier för tiden 2014-2017. Den 1 juli 2019 kan du även hämta ut intäktsredovisningar för år 2018.

Från och med nu ska betydligt fler redovisa sina intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska från och med den 1 april 2018 redovisa sina intäkter. Ta reda på om din politiska verksamhet berörs.

Redovisa intäkter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14