Hämta ut redovisade intäkter

Du kan ta del av inlämnade intäktsredovisningar från partier, sidoorganisationer och ledamöter samt ersättare för ledamöter som deltagit i de allmänna valen i Sverige och som har mandat i riksdagen, Europaparlamentet, regioner och kommuner.

Intäktsredovisningar enligt lagen från 2018

För partier som deltagit i val eller har mandat i riksdagen eller EU-parlamentet gäller vissa övergångsbestämmelser under 2018, och finns att se i både lagen från 2014 och lagen från 2018.

Övergångsbestämmelser vid intäktsredovisninglänk till annan webbplats

Intäktsredovisningar enligt lagen från 2014

Från och med nu ska betydligt fler redovisa sina intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska från och med den 1 april 2018 redovisa sina intäkter. Ta reda på om din politiska verksamhet berörs.

Redovisa intäkter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-15