Hämta ut redovisade intäkter

Du kan ta del av inlämnade intäktsredovisningar från partier, sidoorganisationer och ledamöter samt ersättare för ledamöter som deltagit i de allmänna valen i Sverige och som har mandat i riksdagen, Europaparlamentet, regioner och kommuner.

Intäktsredovisningar enligt lagen från 2018

För partier som deltagit i val eller har mandat i riksdagen eller EU-parlamentet gäller vissa övergångsbestämmelser under 2018, och finns att se i både lagen från 2014 och lagen från 2018.

Intäktsredovisningar enligt lagen från 2014

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-22