Återbetalade anonyma bidrag

För politiska aktörer är det förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger 0,05 prisbasbelopp.

Om en politisk aktör får ett anonymt bidrag ska pengarna i första hand betalas tillbaka till givaren. Om det inte är möjligt ska den summa som överstiger 0,05 prisbasbelopp betalas in till oss på Kammarkollegiet.

Här kan du ta del av samtliga återbetalningar.

Återbetalade anonyma bidrag 2018

Tid för återbetalning

Parti

Avser år

Summa

Januari 2019

Sverigedemokraterna

2018

272 kronor

Redovisa dina eller din verksamhets intäkter

Du ska redovisa alla intäkter för dig själv eller den politiska verksamhet du representerar.

Redovisa intäkter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24