Lista med återbetalade anonyma bidrag

Från och med den 1 april 2018 är det förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger gränsvärdet 0,05 prisbasbelopp. För 2018 går gränsen vid 2 275 kronor.

Pengarna ska i första hand betalas tillbaka till givaren. Om det inte är möjligt ska den överstigande summan betalas in till oss på Kammarkollegiet. Vi har i uppdrag att redovisa vilka återbetalningar som görs.

Återbetalade anonyma bidrag 2018

Tid för återbetalning

Parti

Avser år

Summa

Januari 2019

Sverigedemokraterna

2018

272 kronor
 

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen för insyn i partiers finansiering ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Redovisa dina eller din verksamhets intäkter

Du ska redovisa alla intäkter för dig själv eller den politiska verksamhet du representerar.

Redovisa intäkter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19