Parti i en region eller kommun och era sidoorganisationer

Om du företräder ett parti som deltagit i val, har mandat i region eller kommun med partistöd så ska du redovisa verksamhetens intäkter. Det gäller även partiernas sidoorganisationer. Du ska redovisa senast den 1 juli, efter ett avslutat år.

Om partiet bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar så ska var och en av föreningarna redovisa för sig.

Partier som deltar i val men inte kommer in i regionfullmäktige (landsting) eller kommunfullmäktige behöver bara redovisa intäkter för valåret.

Räkna ut om du behöver redovisa

Du ska redovisa intäkter som överstiger ett halvt prisbasbelopp 2019 efter att de här intäkterna har räknats bort:

  • intäkter från offentligt stöd
  • medlemsavgifter (om avgiften har beslutats i behörig ordning enligt föreningens stadgar och uppgår till högst 0,01 prisbasbelopp per medlem och år)
  • interna bidrag som kommer från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partier.

Om summan av intäkterna överstiger ett halvt prisbasbelopp efter att du dragit av ovanstående intäkter, då ska du redovisa samtliga intäkter (se nästa rubrik). Om summan understiger ett halvt prisbasbelopp då ska du inte redovisa.

Det här ska du redovisa

När du räknat ut att intäkterna för den politiska verksamhet du företräder överstiger ett halvt prisbasbelopp då ska du göra en intäktsredovisning.

Du ska redovisa alla intäkter som er politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier.

Ta reda på vad du ska redovisa

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-25