Parti i riksdagen eller Europaparlamentet och era sidoorganisationer

Om du företräder ett parti som deltagit i val, har mandat i riksdag eller Europaparlament med statligt partistöd så ska du redovisa verksamhetens intäkter. Det gäller även partiernas sidoorganisationer. Du ska redovisa senast den 1 juli, efter ett avslutat år.

Vilka ingår i den här gruppen?

Alla partier som ställer upp i val på den här nivån ska redovisa sina intäkter för valåret . Övriga år är det bara partier som har partistöd eller mandat som ska redovisa.

Om verksamheten bedrivs i flera olika ideella föreningar så ska de redovisa var och en för sig.

Övergångsbestämmelser

Notera att det finns särskilda övergångsbestämmelser för partier som tidigare har varit skyldiga att redovisa.

Övergångsbestämmelser vid redovisning

Du ska redovisa de här intäkterna

  • intäkter från offentligt stöd
  • medlemsavgifter
  • intäkter från försäljning och lotteri
  • intäkter från insamling av kontanter
  • bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)
  • övriga intäkter.

Redovisa intäkter

Bestämmande inflytande över ett bolag eller en stiftelse

Om partiet har bestämmande inflytande över ett bolag eller har en stiftelse knuten till sig så ska du även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag från enskilda som kommit verksamheten, stiftelsen eller bolaget till godo.

Förbud mot anonyma bidrag

Det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger prisbasbeloppet 0,05. Om du tar emot ett anonymt bidrag ska du betala tillbaka det till givaren och om det inte går ska du föra över beloppet till Kammarkollegiet.

Mer om förbud mot anonyma bidrag

Återbetalning av anonyma bidrag

Sanktionsavgifter

Om du inte lämnar in redovisningen i tid eller lämnar in felaktiga uppgifter kan det bli aktuellt med sanktioner.

Sanktionsavgifter vid insyn i partiers finansiering

Anvisningar för revisorer

Du som är revisor för ett politiskt parti ska skicka in ett skriftligt yttrande för att intyga att du genomfört granskningen och bekräfta att den är upprättad enligt lagen om insyn i partiers finansierng.

Anvisningar för revisorer enligt lagen från 2018

Anvisningar för revisorer enligt lagen från 2014

Ta del intäktsredovisningar enligt lagen från 2014

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem.

Hämta ut redovisade intäkter

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-15