Anvisningar för revisorer enligt lagen från 2014

Du som är det politiska partiets revisor ska granska intäktsredovisningen i ett yttrande där du intygar att du genomfört granskningen och bekräftar att redovisningen är upprättad enligt lagen om insyn i finansiering av partier.

Det skriftliga yttrande som du skriver heter Rapport över faktiska iakttagelser. Dokumentet finns att ladda ner här:

Rapport över faktiska iakttagelser + Anvisningar för revisorerWord

Ditt yttrande ska innehålla klara iakttagelser och måste behandla samtliga punkter som efterfrågas i dokumentet.

När du lämnat över ditt yttrande till det politiska partiet ska den som är ansvarig för att genomföra partiets intäktsredovisning ladda upp yttrandet i vår e-tjänst.

(länk till e-tjänsten)

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

Vilka partier ska skicka in ett revisorsyttrande?

Partier och deras förbund som har krav på revison/granskning på grund av att partiet är bokföringsskyldigt eller i det fall som stadgarna kräver extern granskning av revisor ska skicka in ett yttrande.

De nya anvisningarna från 2018

Som revisor ska du lämna ett skriftligt yttrande över granskningen och bifoga intäktsredovisningen.

Anvisningar för revisorer enligt lagen från 2018

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-15