Övergångsbestämmelser vid intäktsredovisning

Under 2018 gällde särskilda övergångsregler för partier på riksdags- och EU-nivå som redan tidigare varit skyldiga att redovisa intäkter till oss. Hur du ska redovisa beror på om du redovisar enligt räkenskapsår eller kalenderår.

Övergångsbestämmelserna gäller dig som ska redovisa för ett parti som tidigare år har redovisat intäkter till oss och som:

  • deltar i val till riksdagen
  • har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet
  • får partistöd.

Redovisa intäkter (övergångsbestämmelser)

Den digitala tjänsten för att redovisa intäkter enligt övergångsbestämmelserna är stängd. Kontakta partiinsyn@kammarkollegiet.se om du har frågor.

Redovisning enligt räkenskapsår

Du ska redovisa enligt den gamla lagen (från 2014) för hela år 2018 om ditt räkenskapsår inleddes innan den nya lagen trädde i kraft 1 april 2018. Du ska redovisa senast 1 juli 2019. Notera att du ska rapportera in i vårt gamla verktyg.

Intäkter för 2019 ska du redovisa enligt den nya lagen i vår nya e-tjänst senast 1 juli 2020.

Redovisning enligt kalenderår

Du ska skicka in två separata redovisningar för 2018:

  1. Intäkter för perioden 1 januari-31 mars 2018 redovisar du enligt den gamla lagen (från 2014). Du redovisar i det gamla verktyget.
  2. Intäkter för perioden 1 april-den 31 december 2018 redovisar du enligt den nya lagen. Du redovisar i vår nya e-tjänst.

Båda redovisningarna ska in senast den 1 juli 2019.

Intäkter för 2019 ska du redovisa enligt den nya lagen i vår nya e-tjänst senast den 1 juli 2020.

Redovisning enligt gamla lagen från 2014

Du ska redovisa alla intäkter som rör partiets politiska verksamhet:

  • bidrag
  • finansiella intäkter och
  • andra intäkter som finansierar den politiska verksamheten.

Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som kommit verksamheten till godo och varifrån de kommer.

Om partiet har tagit emot ett bidrag som överstiger ett halvt prisbasbelopp (det vill säga 22 750 kr enligt 2018 års nivå) ska även bidragets storlek, vad det består av och bidragsgivarens identitet redovisas.

Om den totala summan av de belopp som ska redovisas understiger ett halvt prisbasbelopp behöver du inte redovisa något. Då räcker det om du gör en anmälan.

Anvisningar för revisorer

För dig som är revisor och ska redovisa enligt övergångsbestämmelserna.

Anvisningar för revisorer enligt 2014 års lag

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-30