Sanktionsavgifter vid insyn i partiers finansiering

Om du inte lämnar in redovisningen i tid eller lämnar in felaktiga uppgifter kan det bli aktuellt med sanktioner.

Förseningsavgifter om du inte lämnar in redovisningen i tid:

  • 10 000 kr för partier och dess sidoorganisationer på riksdags- och EU-nivå.
  • 2 500 kr för partier och dess sidoorganisationer på kommun- och landstingsnivå
  • 500 kr för ledamöter och ersättare.

Avgifter om du utelämnar intäkter eller redovisar för lågt belopp

Om en utredning visar att du har utelämnat intäkter eller att du har redovisat ett för lågt belopp blir du skyldig att betala en avgift som motsvarar beloppet av de felaktigt eller icke redovisade intäkterna, dock högst 100 000 kr.

Avgifter vid felaktig redovisning

Om en utredning visar att du inte har redovisat på ett korrekt sätt tas en särskild avgift ut.

De särskilda avgifterna är:

  • 20 000 kr för partier och sidororganisationer på riksdags- och EU-nivå.
  • 5 000 kr för partier och sidoorganisationer på kommun- och landstingsnivå, samt ledamöter och ersättare.

Avgifter om du tar emot ett anonymt bidrag

Om en utredning visar att du har tagit emot ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet på 2 275 kronor (enligt 2018 års nivå) kan en avgift tas ut.

Avgiften är dubbelt så stor som den del som överstiger gränsvärdet.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen för insyn i partiers finansiering ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-05