Ta reda på om du ska intäktsredovisa för din politiska verksamhet

Genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot tre grupper som presenteras här får du reda på om du behöver intäktsredovisa.

Partier och sidoorganisationer

Du ska intäktsredovisa varje år

Om den politiska verksamhet som du företräder tillhör någon av dessa ska du intäktsredovisa varje år:

  • Partiet har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet.
  • Partiet får partistöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier. Stödet kan betalas ut till partier som har deltagit i val till riksdagen.

Är den politiska verksamhet du företräder en sidoorganisation till något av partierna ovan ska du också redovisa varje år.

Du ska redovisa om intäkterna överstiger 23 650 kr

Om den politiska verksamhet som du företräder tillhör någon av dessa och dessutom har intäkter som överstiger 23 650 kr (efter gjorda avdrag, se test nedan) ska du redovisa:

  • Partiet har deltagit i val till riksdagen eller Europaparlamentet men inte tilldelats några mandat.
  • Partiet har deltagit i val till region- eller kommunfullmäktige.
  • Partiet har mandat i region- eller kommunfullmäktige.
  • Partiet får partistöd enligt kommunallagen.

Är den politiska verksamhet du företräder en sidoorganisation till något av partierna ovan ska du också redovisa om intäkterna överstiger 23 650 kr.

Ledamot och ersättare

Om du är ledamot eller ersättare i Sveriges riksdag, i Europaparlament, i region- eller kommunfullmäktige och har intäkter från din politiska verksamhet som överstiger 23 650 kr (efter gjorda avdrag, se test nedan) ska du redovisa.

Om din verksamhet inte stämmer in på någon av grupperna

Om din politiska verksamhet inte stämmer in på någon av ovanstående grupper ska du inte redovisa. Du behöver heller inte anmäla det till oss på Kammarkollegiet.

Definition på sidoorganisation

Sidoorganisationer är politiska organisationer med egna rättigheter i förhållande till partiet och:

  • är i regel en del av partiet,
  • nämns ofta i partiets stadgar, och
  • brukar ha någon form av representation vid partiets beslutande organ.

Sidoorganisationer arbetar ofta med en särskild intressefråga som exempelvis ett ungdomsförbund gör. Exempel på andra namn som partier använder sig av är samverkande organisationer eller förbund inom partiet.

Personuppgifter
Återkoppling via