Parti och sidoorganisation - testa om du ska intäktsredovisa

Genom att svara på de här frågorna får du veta om du ska redovisa intäkter för den politiska verksamhet du företräder. Om du svarar nej på någon av frågorna ska du inte intäktsredovisa.

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-21