Anmäl ny reseverksamhet

När du ska anmäla din reseverksamhet till oss för första gången ska du använda våra blanketter.

Gör så här

1. Fyll i anmälningsblankett

Anmälan ligger till grund för vårt beslut om verksamheten är skyldig att ordna med resegaranti.

Anmälningsblankett för resegaranti Pdf, 157.7 kB.

2. Fyll i budget

Alla reseaktörer ska fylla i budget en gång om året med en uppskattad omfattning av den kommande periodens resor och arrangemang. Din budget ligger till grund för Kammarkollegiets beräkning och beslut av hur stor resegaranti du behöver ordna med.

Budget för din reseverksamhet, blankett Pdf, 240.4 kB.

Viktigt! Om du efter att du lämnat in din anmälan ser en förväntad ökad försäljning måste du omgående skicka in en ändrad budget till oss.

Anmäl ändrade förutsättningar

3. Styrk era betalningsvillkor

Vi behöver veta när dina resenärer ska betala i förhållande till när resan ska äga rum.

  • Om betalningsvillkoren finns på din webbplats ska du skriva webbadresserna under rubriken Övrigt på anmälningsblanketten.
  • Om de inte finns på er webbplatsen ska du i stället bifoga kopior på dokument där de finns skrivna. Det kan exempelvis vara tidigare fakturor eller reseavtal.

4. Skicka in ifyllda blanketter

Du ska skicka in

  • anmälningsblankett, med hänvisningar till betalningsvillkor
  • budget

Skriv ut och skriv under blanketterna för hand på heder och samvete. Skanna in och skicka tillsammans med eventuella bilagor till: resegarantier@kammarkollegiet.se

Eller skicka med post till:

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Vad är resegaranti?

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärer ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som reseaktör blir insolvent.

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärer betalar, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska i vissa fall även täcka kostnader för hemtransport och inkvartering i väntan på hemtransport. Syftet med resegarantin är att resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts.

Vilka ska ha resegaranti?

Du som planerar att börja erbjuda paketresor eller underlätta för uppkomsten av sammanlänkade researrangemang ska anmäla din reseverksamhet till oss. Vi beslutar om du behöver ordna med resegaranti. Du får inte erbjuda garantipliktiga resor innan du har ordnat med resegaranti som Kammarkollegiet har godkänt. Skyldigheten att ordna resegaranti gäller oavsett om du erbjuder resor som företagare eller i någon annan form av näringsverksamhet. Även reseverksamhet som drivs utan vinstsyfte kan vara garantipliktig.

Är du osäker på om du behöver ordna med resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på om du behöver anmäla din reseverksamhet till oss.

Frågor och svar om resegaranti

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-12