Så här räknar vi ut din resegaranti

Omfattningen på din planerade reseverksamhet avgör hur stor din resegaranti behöver vara varje månad. Du skriver den förväntade omfattningen i en budget till oss. Resegarantin behöver vara tillräckligt stor för att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att du lämnar så exakta uppgifter som möjligt.

Det här avgör resegarantins storlek:

  • Antal resenärer per månad.
  • Resornas kostnad.
  • Hur mycket resenärer betalar innan avresa.
  • När betalning innan resa kommer göras.
  • Kostnad för hemtransport och inkvartering i väntan på hemtransport (i förekommande fall).

Lägsta belopp är 50 000 kronor

I våra beräkningar lägger vi på tio procent för att det ska finnas marginal ifall du ökar din försäljning något. Vi avrundar därefter summan uppåt till ett jämnt belopp.

Det lägsta belopp som du ska ordna resegaranti med är 50 000 kronor.

Två olika typer av resegaranti

Det finns två olika typer av resegaranti som du kan behöva ordna med beroende på hur din verksamhet ser ut:

Garanti som gäller tillsvidare

Du ska alltid ordna med en garanti som gäller tills vidare. Om resegarantin ordnas i form av en försäkring kan dock giltighetstiden vara bestämd. Storleken på garantin som gäller tillsvidare baseras på de månader under året när du har lägst förväntad intäkt.

Om du har jämn verksamhet under hela året räcker det med att du ordnar med den här garantin.

Tidsbegränsad garanti

Om du har högsäsong under vissa månader kan du behöva komplettera med en eller flera extra garantier. Dessa ordnar du med under en tidsbegränsad period.

Minskning av resegaranti

För att vi ska kunna pröva en minskning av er resegaranti måste du lämna in en ändrad budget till Kammarkollegiet och ange att ni önskar en sådan prövning. Du behöver också fylla i en budgetuppföljning med uppgift om utfallet av de senaste tre månadernas resor.

För att handläggningen ska gå skyndsamt måste blanketterna vara fullständigt ifyllda och undertecknade på heder och samvete. Du behöver även meddela om det finns resenärer som har betalat för en resa som blivit inställd och som inte fått tillbaka sina pengar.

Vi har ett stort antal ärenden hos oss men vi prioriterar ändrade budgetar vi får in.

Budget för din reseverksamhet Pdf, 180.2 kB.

Budgetuppföljning Pdf, 167 kB.

Är du osäker på om du behöver ordna med resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på om du behöver anmäla din reseverksamhet till oss.

Frågor och svar om resegaranti

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-12