Hur stor ska din garanti vara?

Dina uppgifter ligger till grund för hur stor garanti du behöver per månad. Syftet med resegarantin är att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnar till oss är så precisa som möjligt.

Storleken på resegarantin beräknas individuellt. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas.

Du måste ha en garanti som gäller tills vidare. Om den inte räcker under din högsäsong måste du komplettera den med en eller flera tidsbegränsade garantier.

Faktorer som påverkar beräkningen är:

  • Antal resenärer per månad.
  • Kostnaden för arrangemangen.
  • Hur mycket resenären betalat i förskott i avgift och avbeställningsskydd.
  • När förskottsbetalningen ska vara gjord.
  • Hur lång tid före avresan som slutbetalningen ska vara gjord.
  • Schablonkostnad för hemtransport.

Lägsta belopp är 50 000 kronor

Vi ökar summan av posterna med tio procent för att täcka eventuella ökningar av antalet resenärer och kostnader i förhållande till det du budgeterat. Summan avrundar vi till ett jämt belopp.

Det lägsta belopp som du kan ordna i resegaranti är 50 000 kronor.

Undantag

Det finns vissa undantag från skyldigheten att ordna med resegaranti. Om du uppfyller någon av dessa punkter behöver du inte anmäla den verksamheten till oss:

  1. Om resan är kortare tid än 24 timmar och inte innehåller övernattning
  2. Om resan anordnas utan vinstsyfte, är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer
  3. Om resan köps av en resenär som är företagare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund.

Vår uppgift med resegaranti

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Resegarantier

Personuppgifter
Återkoppling via