Deponera medel hos oss

Du kan välja att deponera medel hos oss för resor som bokats från och med den 1 augusti 2018.

Gör så här:

  1. Läs igenom villkoren för att deponera medel hos oss längre ner på sidan.
  2. Fyll i blanketterna Anmäl reseverksamhet och Budget. Under ”Övriga kommentarer” i anmälan uppger du att du vill deponera medel hos oss.
  3. Tänk på att du kan behöva ordna resegaranti både enligt den gamla och den nya resegarantilagen parallellt. Det som avgör är när dina resenärer bokat sina resor. (Den gamla lagen gäller för bokningar som gjorts fram till och med 2018-07-31 och den nya lagen gäller för bokningar som gjorts från och med 2018-08-01.)
  4. När vi har fått in din anmälan och budget fattar vi beslut om garantins storlek och skickar information om var du sätter in pengarna.

Här hittar du blanketterna Anmäl reseverksamhet och Budget

Hur byter jag från betalningsutfästelse till att deponera medel hos Kammarkollegiet?

Har du ordnat med resegaranti genom en så kallad betalningsutfästelse och nu vill deponera medel hos oss? Ange i så fall att du vill byta från betalningsutfästelse till deponerade medel i anmälningsblanketten. 

Notera! Om du har resenärer som har bokat sina resor före den 1 augusti 2018 behöver du också ange när de kommit eller kommer hem. Ange detta under rubriken "Övriga uppgifter" i anmälningsblanketten.

Vi behåller din betalningsutfästelse i upp till tre månader efter att dina resenärer som den gäller för har kommit hem.

Villkor för deponerade medel

Dessa villkor gäller för deponering av medel för resegaranti till oss på Kammarkollegiet:

  1. Garantibeloppet ska deponeras i svenska kronor (SEK).
  2. Ditt deponerade belopp kommer att sättas in på ett räntebärande konto hos Riksgälden i enlighet med lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Kammarkollegiet kommer att ta medel i anspråk för att kompensera för negativ ränta.
  3. Du kommer att få såväl negativ som positiv ränta redovisad halvårs- eller helårsvis. I förekommande fall lämnar vi information till Skatteverket.
  4. Vi kan omedelbart ta deponerade medel i anspråk enligt 6 och 7 §§ resegarantilagen (2018:1218).

I och med att du deponerar medel hos oss godkänner du också våra villkor.

Vår uppgift med resegaranti

Resegarantier

Är du ny som reseaktör?

Det är mycket att hålla reda på. Därför har vi samlat det du behöver veta om resegarantin på en sida.

Resegarantin för reseaktörer

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13