Resegarantier för reseaktörer

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Här har vi samlat information som beskriver vad som krävs av dig.

Vem berörs?

Du som arrangerar eller säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang som omfattas av resegarantilagen ska anmäla din verksamhet till oss för att ordna med resegaranti. Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Nya lagar inom resegarantin

En ny paketreselag och resegarantilag började gälla den 1 augusti 2018. Under en övergångsperiod gäller både den gamla och den nya lagen om resegaranti parallellt. Den gamla lagen gäller fortfarande för alla resor som bokades av resenärer före den 1 augusti 2018. Resor som resenärer har bokat eller kommer att boka efter den 1 augusti 2018 omfattas av den nya lagen. Det är alltså bara när resan bokades som spelar roll, inte när själva resan äger rum.

Vad gäller för resor bokade före den 1 augusti 2018?

Vad är resegaranti?

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärerna ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som researrangör blir insolvent.

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska också täcka andra tjänster som ingår i avtalet med resenären och i vissa fall även kostnader för hemtransport. Syftet med resegarantin är att dina resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts.

För resor som dina resenärer har bokat och kommer att boka från och med den 1 augusti 2018 kan du ordna resegaranti på olika sätt:

 • genom betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag
 • genom försäkring hos ett försäkringsbolag
 • genom deponerade medel hos en bank eller hos oss
 • genom annat liknande åtagande.

För resor som bokades av dina resenärer före den 1 augusti 2018 kan du bara ordna resegaranti genom betalningsutfästelse.

Hur anmäler jag min verksamhet?

Du som är reseaktör är skyldig att anmäla din verksamhet till oss och lämna budget. När vi har fått in dina uppgifter räknar vi ut hur stor resegaranti du ska ha. För att resegarantin ska stämma ska du anmäla din verksamhet till oss minst en gång om året, eller så fort dina uppgifter ändras.

Här kan du anmäla reseverksamhet

Hur stor ska resegarantin vara?

Storleken på resegarantin beräknas individuellt. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas. Det lägsta belopp som du kan ställa i resegaranti är 50 000 kronor.

Så räknar vi ut din resegaranti

Hur ordnar jag resegaranti?

När du har fått beslut om din garantis storlek ska du bestämma dig för hur du vill ordna med garantin. Det kan du göra på något av följande sätt:

 • genom betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolg eller ett kreditmarknadsbolag
 • genom försäkring hos ett försäkringsbolag
 • genom deponerade medel hos en bank eller hos oss
 • genom annat liknande åtagande.

Garantin ska skickas till oss i original. Kostnaden för garantin är en fråga mellan dig och den som ställer ut garantin.

Vill du ordna resegarantin genom att deponera medel hos oss måste du invänta vårt beslut med instruktioner innan du betalar in depositionen till oss.

Deponera medel hos oss

Anvisningar för dig som utfärdar betalningsutfästelse

Hur gör jag för att deponera medel hos er?

Vilka försäkringsbolag kan ordna resegaranti?

Vi får godkänna resegaranti i form av försäkring från alla försäkringsbolag som är registrerade inom OECD.

Vilken reseverksamhet är garantipliktig?

Enligt den nya lagen är paketresor och sammanlänkade researrangemang garantipliktiga. Det innebär att fler researrangemang omfattas av resegarantin än tidigare.

Researrangemang som omfattas av den gamla lagen.

Vad räknas som paketresa?

En paketresa består av minst två av följande resetjänster:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • En turisttjänst som till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang. Undantaget är om turisttjänsten är en integrerad del av någon av ovanstående resetjänster. En helikoptertur kan till exempel inte räknas som både en transport och en turisttjänst.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar.

Vad räknas som sammanlänkat researrangemang?

Ett sammanlänkat researrangemang är när resenären erbjuds att köpa flera resetjänster från olika företag med separata avtal. Detta gäller under förutsättning att det första företaget på något sätt underlättar för de andra köpen.

Det kan till exempel handla om att resenären har köpt en flygresa och får en länk till en biluthyrningsfirma eller ett erbjudande om hotellbokning i samband med köpet. Har resenären köpt den andra resetjänsten inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang.

I dessa fall är det den första researrangören, som säljer flygresan och underlättar för de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Räknas resor köpta av företag som paketresor?

Enligt den nya lagen räknas bokningar som paketresor även när resenären är en näringsidkare/företagare. Undantaget är om det har skrivits ett allmänt avtal om att anordna affärsresor före resan, då är bokningen inte garantipliktig.

Behöver återförsäljare av en svensk arrangör ordna med resegaranti?

Du som är återförsäljare av paketresor behöver inte ordna med garanti för resor som har bokats efter 1 augusti 2018 om arrangören som har satt ihop resan är etablerad inom EES.

När samtliga resenärer som har bokat sina resor före den 1 augusti 2018 har kommit hem kan du kontakta oss för återlämning av garantin. Du behöver då kunna styrka att du inte har kvar några resenärer som har bokat en resa före den 1 augusti 2018.

Behöver utländska arrangörer ordna med resegaranti?

Arrangörer utanför EES som riktar sin marknadsföring mot Sverige ska enligt den nya lagstiftningen ordna med resegaranti i Sverige.

Utländska arrangörer som är etablerade inom EES ska ordna med resegaranti i det land som de är etablerade i. Garantin ska omfatta hela den garantipliktiga reseverksamheten.

Hur får jag tillbaka garantin?

Om din reseverksamhet inte längre är garantipliktig kan du kontakta oss angående återlämning av garantin. Använd kontaktformuläret nedan.

Resegarantilagen

Paketresor och så kallade sammanlänkade arrangemang regleras i två olika lagstiftningar: paketreselagen och resegarantilagen.

Resegarantilagen, som vi på Kammarkollegiet ansvarar för, säger att arrangörer och återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till oss. Den nya lagen innebär även att resenärers skydd stärks om en researrangör blir insolvent.

Resegarantilagen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resegarantiförordningen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Paketreselagen

Konsumentverket ansvarar för den nya paketreselagen. Där definieras vad en paketresa och ett sammanlänkat researrangemang är.

Den nya paketreselagen innebär bland annat att fler resenärer omfattas av resegarantin än tidigare.

I paketreselagen regleras även andra skyldigheter som du som arrangör eller återförsäljare har gentemot dina resenärer.

Den nya lagen innebär bland annat:

 • högre krav på den information som researrangören och återförsäljaren måste ge resenären innan han eller hon bokar paketresan
 • delat ansvar mellan återförsäljare och arrangör vilket innebär att återförsäljaren i vissa fall måste träda in i arrangörens ställe för att fullgöra avtalet gentemot resenären
 • nya krav vid behov av sjukvård
 • nya krav på att assistera resenären om han eller hon får problem på sin resa

Har du frågor som rör paketreselagen? Kontakta Konsumentverket. länk till annan webbplats

Paketreselagen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår uppgift med resegaranti

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Resegarantier

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13