Resegarantin enligt gamla lagen

Den gamla lagen om resegaranti gäller för resor som rersenärer har bokat fram till och med den 31 juli 2018.

Vilka resor omfattas av gamla lagen om resegarantin?

Den gamla lagen om resegarantin omfattar främst paketresor, men även paketliknande resor, charterstolar och resor i samband med utbildning. Endagsresor omfattas inte.

Paketresor

En paketresa består av minst två av följande tjänster

  • transport
  • boende
  • turisttjänst (till exempel hyrbil, spa eller biljett till ett evenemang).

En paketresa kan alltså bestå av enbart hotell med biljett till en konsert, utan transport. Eller en flygbiljett och hyrbil, utan boende. Om boende inte ingår i resan måste resan pågå längre än 24 timmar.

Reglerna om resegaranti gäller för alla som arrangerar eller är återförsäljare av paket. Det spelar alltså ingen roll om du är en privatperson eller en juridisk person eller om du har vinstsyfte eller inte. Det spelar heller ingen roll om du har utformat arrangemangen i förväg eller skräddarsytt dem på resenärens fråga eller initiativ. Inte heller om du har delat upp paketresan i separata tjänster i samband med fakturering och betalning.

Du ska ha garanti för alla resenärer som köper paketresor av dig, oavsett om de är privatpersoner eller reser med sitt företag.

Paketliknande resor

Även om transport och boende bokas separat kan de ibland omfattas av resegarantin. Tänk dig att du har en resebyrå på internet och får en bokning av hotell och flygresa från en och samma resenär, men via olika sökmotorer. Då kan resan räknas som paketliknande och omfattas av resegarantin, men bara om resenären är en privatperson.

Charterstolar

Resegarantin omfattar ibland en resa med bara transport. Som arrangör av paketresor kan man bryta ut resan, till exempel genom att erbjuda en flygstol på ett charterflyg. Då omfattas den av kravet på resegaranti om resenären är en privatperson.

Resor i samband med utbildning

Resegarantin omfattar också en resa med boende som en privatperson gör i samband med en utbildning. Även om boendet är gratis.

Frågor och svar om resegarantin enligt gamla lagen

Behöver jag ha resegaranti enligt gamla lagen?

Ja, om du har marknadsfört, sålt eller är återförsäljare av resor som dina resenärer har bokat före den 1 augusti 2018 och omfattas av gamla resegarantilagen.

Hur mycket resegaranti ska jag ställa?

Både arrangörer och återförsäljare ska ha en resegaranti. Storleken på resegarantin beräknas individuellt och baseras på de uppgifter som du lämnar om din verksamhet till Kammarkollegiet. Faktorer som påverkar resegarantins storlek är bland annat hur många resenärer du har per månad, hur mycket dina resor kostar och hur lång tid före avresan resenären ska delbetala och slutbetala sin resa. Om dina resenärer alltid betalar i efterskott och du inte har några transporter i dina arrangemang, kan du efter anmälan få undantag från skyldigheten att ställa garanti.

Vad kostar det att ställa resegaranti?

Du ställer resegaranti via en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag. Du ska alltså inte betala in några pengar till Kammarkollegiet. Kostnaden för din garanti beror på de villkor du får hos din garantiutfärdare.

Hur skaffar jag resegaranti?

Du anmäler din verksamhet till Kammarkollegiet med hjälp av blanketterna Anmälan och Budget. Bifoga även eventuellt marknadsföringsmaterial och resevillkor. Kollegiet beslutar sedan hur stort belopp du behöver ha i resegaranti.

Anmäl reseverksamhet och lämna budget

Vad gäller mig som förmedlar andras paketresor?

Även du som är återförsäljare ska ha en resegaranti. Även om du endast tar emot anmälningar och bokningar för en arrangörs räkning är du återförsäljare.

Måste jag ställa resegaranti för mina utländska resenärer?

Ja, även utländska resenärer omfattas av din resegaranti. Du ska därför ta med dessa i den budget som du lämnar in till Kammarkollegiet.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14