Dokument du ska bifoga ansökan

Här här vi listat alla dokument som du behöver ha till hands när du ska ansöka om det statliga lånet för återbetalning av skulder till paketresenärer:

Observera! Säkerställ att dina dokument inte innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter om sekretess när du förbereder dem.

1. Ett samlat underlag med aktuella resenärsskulder för paketresor som, skulle ha påbörjats under perioden 1 mars 2020 - 31 januari 2021 men som ombokats till perioden 1 februari 2021 - 30 september 2021. Ombokningsresan har sedan avbeställts eller ställts in senast den 1 augusti 2021 och full återbetalning har inte gjorts. Följande uppgifter ska minst framgå per bokning i underlaget:

  • Bokningsnummer och eller kundnummer för ombokningsresan
  • Avresedatum för den ursprungliga paketresan (planerad avresedag måste vara i perioden 2020-03-01 - 2021-01-31)
  • Avresedag för ombokningsresan (planerad avresedag måste vara i perioden 2021-02-01 - 2021-09-30)
  • Datum när ombokningsresan avbeställts eller ställts in (senast 2021-08-01)
  • Kvarvarande skuld vid tidpunkten för ansökan

I underlaget ska en totalsummering framgå. Vi önskar få in underlag i excel-format. Om ditt företag inte har möjlighet att ta fram listor ur boknings-, ekonomisystem eller motsvarande kan du använda vår mall och bifoga ansökan.

Resenärsskulder ombokningsresor, exempelmall i excel Excel, 16 kB. (Excel, 16 kB)

2. Årsredovisning för 2019 för företag med kalenderår som räkenskapsår (enskilda firmor ska bifoga deklarationen för 2019, NE-bilagan).

3. Resultaträkning för perioden 2019-01-01-2019-12-31 och Balansräkning per 2019-12-31 för företag med annat räkenskapsår än kalenderår.

4. Senaste beslutade årsredovisning (enskilda firmor ska bifoga senaste deklaration, NE-bilagan).

5. Underlag från företagets ekonomisystem som verifierar totala lönekostnader för 2019, inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för researrangören men avlönas som underleverantörer.

6. Beslut om tidigare erhållna statsstöd:

  • hyresstöd under 2020-2021,
  • sjöfartsstöd,
  • omställningsstöd för stödperioden juni-juli 2021 och
  • stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter.

Observera! Behörig firmatecknare måste intyga och signera uppgifterna i ansökan med en giltig e-legitimation.