Beviljade researrangörslån

På den här sidan kan du ladda ner ett dokument med de researrangörslån som överstiger 100 000 euro och som Kammarkollegiet har beviljat. Dokumentet fylls löpande på om ytterligare lån beviljas.

Ladda ner dokument med beviljade researrangörslån, excelExcel

Om informationen på den här sidan

I enlighet med 23 § Förordning (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 ska Kammarkollegiet offentliggöra information för beviljade researrangörslån överstigande 100 000 euro.