Dokument du ska bifoga ansökan

Här här vi listat alla dokument som du behöver ha till hands när du ska ansöka om det statliga lånet för återbetalning av skulder till paketresenärer:

Obs! Säkerställ att dina dokument inte innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter om sekretess när du förbereder dem.

1. Ett samlat underlag med aktuella resenärskulder för paketresor som, avbrutits eller ställts in under perioden 1 mars 2020 - 31 januari 2021 (bokat innan 31 oktober 2020) där full återbetalning inte gjorts. Följande uppgifter ska minst framgå per bokning i underlaget:

  • Bokningsnummer och eller kundnummer
  • Bokningsdag
  • Avresedag
  • Kvarvarande skuld vid tidpunkten för ansökan

I underlaget ska en totalsummering framgå. Vi önskar helst få in underlag i excel-format. Om ditt företag inte har möjlighet att ta fram listor ur boknings-, ekonomisystem eller motsvarande kan du använda vår mall och bifoga ansökan.

Vår exempelmall Excel

2. Årsredovisning för 2019 för företag med kalenderår som räkenskapsår (enskilda firmor ska bifoga deklarationen för 2019, NE-bilagan).

3. Resultaträkning för perioden 2019-01-01-2019-12-31 och Balansräkning per 2019-12-31 För företag med annat räkenskapsår än kalenderår.

4. Senaste beslutade årsredovisning (enskilda firmor ska bifoga senaste deklaration, NE-bilagan).

5. Underlag från företagets ekonomisystem som verifierar totala lönekostnader för 2019, inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för researrangören men avlönas som underleverantörer.

6. Beslut om tidigare erhållna statsstöd (omställningsstöd och hyresstöd).

Obs! Behörig firmatecknare måste intyga och signera uppgifterna i ansökan på heder och samvete med e-legitimation.