Råd innan ansökan om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Innan ni ansöker om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder kan det vara bra att göra en enkel riskanalys. På så vis kan ni vara säkrare på att ni genomför rätt säkerhetshöjande åtgärder.

Så här gör ni en enkel riskanalys:

  1. Fundera igenom och skapa lista över alla de risker och hot ni upplever att ni har i dag.
  2. Gradera dessa på en skala 1 till 3 (3 = hög, 2 = medel, 1 = låg) utifrån hur sannolikt det är att ni råkar ut för just den risken.
  3. Bedöm sedan hur allvarligt det vore att ni råkar ut för den, förslagsvis kan ni använda begreppen ”acceptabel”, ”oacceptabel” och ”katastrofal”.

Utifrån era bedömningar har ni nu en lista som ni kan prioritera era åtgärder utifrån. Om det är hög sannolikhet att risken uppstår kombinerat med att utfallet skulle vara katastrofalt så rekommenderar vi er att börja där. Många gånger kan flera risker vara lika sannolika och med samma bedömning. I de fallen får ni helt enkelt försöka göra en prioritering inom dessa och arbeta utifrån den.

Identifiera lämpliga åtgärder

När man har identifierat och bedömt riskerna är det dags att hitta lämpliga åtgärder för att motverka dem. Välj ut den, eller de, risker som ni tycker är mest akuta och fundera över vilka åtgärder som ni kan vidta för att minimera dem. Här gäller det att tänka till lite extra. Har man bedömt att det är en stor risk för att någon ska bryta sig in genom en dålig dörr så kan man ju till exempel tänka sig att byta ut den mot en säkerhetsdörr men hur ser det ut bredvid dörren? Sitter där glaspartier med vanligt fönsterglas så kanske det inte hjälper att bara byta ut dörren utan ni kanske måste genomföra någon form av åtgärd där också.

Det är inte alltid man behöver vidta så dyra åtgärder för att markant höja säkerheten. Många gånger räcker det med att ha bra dörrar och godkända lås. Godkända lås på fönstren är också bra att ha. Kombinera detta med att hålla området kring lokalen upplyst under den mörka delen av dygnet samt att prata med medlemmarna så att alla blir medvetna om vikten av att tänka på säkerheten och följa de rutiner ni har så har ni kommit en bra bit på vägen. Inbrottslarm och kamerabevakning är också åtgärder som kan ha en god förebyggande effekt.

Har ni ytterligare frågor och funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta oss på Kammarkollegiet!

Kontakta oss på sakerhetshojande@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-18