Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Utbildningen är ett led i statens satsning på säkerhet i civilsamhället och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser.

Digital utbildning

Kammarkollegiet utvecklar just nu en digital utbildning vilken förväntas bli klar under mars 2023. Med den på plats kommer du kunna gå utbildningen när det passar just dig.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser. Har organisationen inte någon utpekad säkerhetsansvarig kan exempelvis en fastighetsskötare, andlig ledare eller administrativ personal också vara en lämplig deltagare. Regionalt och nationellt ansvariga är också välkomna i mån av plats. 

Syftet med utbildningen

Syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att:

  • reflektera kring säkerhetsfrågor,
  • ge kunskap om lagar och riktlinjer samt
  • ge redskap för att lokalt arbeta med säkerhetsfrågor.

Dina kunskaper efter genomförd utbildning

Efter utbildningen ska du:

  • kunna göra en relevant riskanalys över din egen verksamhet
  • kunna vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder
  • ha kännedom om grundläggande säkerhetsfrågor
  • ha tillgång till relevant material och rutiner
  • ha kännedom om relevanta aktörer för fortsatt arbete med säkerhetsfrågor nationellt, regionalt och lokalt.

Har du frågor om utbildningen?

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-25