E-utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Utbildningen är ett led i statens satsning på säkerhet i civilsamhället och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser. Utbildningen är webbaserad och gratis för de som får sin ansökan godkänd.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser. Har organisationen inte någon utpekad säkerhetsansvarig kan exempelvis en fastighetsskötare, andlig ledare eller administrativ personal också vara en lämplig deltagare.

Syftet med utbildningen

Syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att:

 • reflektera kring säkerhetsfrågor
 • ge kunskap om lagar och riktlinjer
 • ge redskap för att lokalt arbeta med säkerhetsfrågor

Dina kunskaper efter genomförd utbildning

Efter utbildningen ska du:

 • kunna göra en enklare, men relevant, riskanalys över den egna verksamheten
 • kunna vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder
 • ha kännedom om grundläggande säkerhetsfrågor
 • ha tillgång till relevant material och rutiner

Villkor för utbildningen

Sökande är medlem i någon av följande typer av organisation:

 1. Trossamfund enligt 3 § förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
 2. Registrerat trossamfund genom lag (1998:1593) om trossamfund
 3. Ideell förening
 4. Stiftelse

Organisationen sökande är medlem i ska:

 1. I sin verksamhet bidra till att främja mänskliga rättigheter och värna om demokratin.
 2. Vara självständig och sakna vinstsyfte.
 3. I sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 4. För ideella föreningar krävs att föreningen är demokratiskt uppbyggd, det vill säga att medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka.
 5. Bedriva sin verksamhet i Sverige.
 6. Verksamheten påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller att organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet genererar rädslan för hot/våld/trakasserier.
 7. För stiftelser krävs också att de inte är statliga, kommunala eller kontrolleras av ett företag eller har som ändamål att främja en enskild familj/släkt.
 8. Styrelsemedlemmar eller personer i ledande ställning i den sökande organisationen får inte agera på ett sätt som står i strid med de värderingar som ligger till grund för bidraget.

Ansök till utbildningen

Fyll i dina uppgifter här och skicka in din ansökan. När ansökan är behandlad kommer du få besked till den e-postadress du uppger i ansökan.

Personuppgifter vid ansökan om säkerhetsutbildning

Om du ansöker om att få gå säkerhetsutbildningen sparar vi dina personuppgifter för att kunna skicka dig inloggningsuppgifter och administrera utbildningen. När du skickar in din ansökan godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i form av e-postadress samt för- och efternamn.

Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter

Har du frågor om utbildningen?

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-19