Återbetalning av statsbidrag

Statsbidrag ska återbetalas till bankgiro: 5052-5781.

Ange beslutets diarienummer och projektets titel.

Kontakt med Kammarkollegiet angående statsbidrag

E-postadress: bidrag@kammarkollegiet.se

Telefon: 08-700 08 00 ange att frågan gäller statsbidrag.

Postadress: Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-12