Övriga statsbidrag

Vi på Kammarkollegiet betalar ut statsbidrag till exempelvis föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter och internationella stiftelser efter att regeringen och Regeringskansliet har fattat ett beslut.

Generella blanketter för statsbidrag finns hos regeringen

Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka blanketter till Kammarkollegiet

Blanketterna ska skrivas under, scannas och mejlas till bidrag@kammarkollegiet.se

Ansök om eller rekvirera statsbidrag på vår webbplats

Rekvisition av statsbidrag för utbildningar

Ansökan om bidrag för skrotade fordon

Ansökan om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Rekvisition av statsbidrag till kommuner med anledning av Covid 19 Länk till annan webbplats.

Statlig utställningsgaranti

Om du ska arrangera en utställning och vill ansöka om statlig utställningsgaranti ska du skicka in en ansökan till Riksantikvarieämbetet.

Ansök om statlig utställningsgaranti på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På vår webbplats kan du ladda ner dokument som handlar om kravspecifikation för fysiskt skydd och standard för skyddsmontrar och läsa mer om standard för skyddsmontrar.

Mer om statlig utställningsgaranti

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-12