Redovisa hur statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder har använts

Du som är behörig företrädare för en organisation som fått statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder ska redovisa hur pengarna har använts.

När ska jag redovisa?

Datum för när du ska skicka in redovisningen hittar du i beslutet som du fått av oss.

Checklista som hjälp till redovisningen

Du kan gärna använda vår checklista som en hjälp i din redovisning.

Vad ska redovisningen innehålla?

Redovisningen ska innehålla:

  • en slutrapport i form av en beskrivande text
  • en ekonomisk redovisning

De här frågorna ska du besvara i slutrapporten

I slutrapporten ska du svara på följande frågor:

  • Vad avsågs statsbidraget att användas till?
  • Vilket resultat bedömer du som bidragsmottagare att åtgärderna har lett till?
  • Hur har resultatet blivit i jämförelse med det förväntade utfallet?

Om bidraget var kopplat till vissa villkor ska det även framgå att villkoret har uppfyllts.

Det här ska framgå i den ekonomiska redovisningen

Du ska bifoga en ekonomisk redovisning för hur pengarna har använts. Den som är behörig företrädare för bidragsmottagaren och en revisor ska signera den ekonomiska redovisningen.

Ladda ner blankett för ekonomisk redovisning Excel, 79.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av revisor för bidrag som överstiger fem prisbasbelopp

En auktoriserad eller godkänd revisor ska granska hur ni använt bidraget om bidraget överstiger fem prisbasbelopp det år beslutet fattades.

  • Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.
  • Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.

Ladda ner mall för revisorsintyg Word, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in redovisningen

Behörig företrädare för bidragsmottagaren och den auktoriserade eller godkända revisorn ska signera redovisningen. Därefter skickar du in den till:

Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-16