Om utbetalning av medel inom området psykisk hälsa och suicidalprevention

Kommuner kan skicka in rekvisition för utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 (S2023/00675).

Rekvisitionen ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023.

Läs mer under rubriken Beslut om statsbidrag till regioner och RSS

Mer information

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-27