Statsbidrag till kommuner för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Du hittar information om sista dag att rekvirera och sista dag för att redovisa och återbetala de pengar som regionen inte använt i pdf:erna på den här sidan.

Regeringens beslut (S2021/08228)

Regeringens beslut (S2021/00828)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-17