Statsbidrag till kommuner för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Du hittar information om sista dag att redovisa och återbetala medel som regionen inte använt i pdf:en på den här sidan.

Sista dag att redovisa är 31 mars 2023.

Regeringens beslut (S2021/08228)

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20