Statsbidrag till kommuner och regioner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Här hittar du information om statsbidraget för tillsyn av tillfälliga åtgärder som regeringen beslutat om.

Regeringens beslut (S2022/00881)

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition senast den 4 mars 2022. Du behöver inte redovisa statsbidraget.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2022/00881) Pdf, 2.4 MB.

Regeringens beslut (S2021/08229)

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition i januari 2022. Du behöver inte redovisa statsbidraget.

Tidigare regeringsbeslut

Regeringens beslut (S2021/07706)

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition i december 2021. Du behöver inte redovisa statsbidraget.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/07706) Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regeringens beslut (S2021/02149)

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition i maj 2021. Du behöver inte redovisa statsbidraget.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/02149) Pdf, 266 kB.

Regeringens beslut (S2021/04132)

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition i juli 2021. Du behöver inte redovisa statsbidraget.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner och regioner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/04132) Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04