Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader

Du hittar information om sista dag att redovisa och återbetala medel som regionen inte använt i pdf:erna på den här sidan.

Sista dag att redovisa är 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/01261 (delvis)

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20