Redovisning av medel i enlighet med tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 (Ukraina)

Du redovisar och återbetalar medel som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/02056

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20