Redovisning av medel i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Du ska redovisa medlen senast den 31 mars 2023.

Regeringskansliets beslut S2022/02308

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20