Redovisning av medel till regionerna inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa 2022

Du redovisar och återbetalar medel som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/00776 (delvis)

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20