Redovisning av medel till regionerna och SKR i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Du redovisar och återbetalar medel som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/00608 (delvis)

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20