Statsbidrag för en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021-2022

Du hittar information om sista dag att rekvirera och sista dag för att redovisa och återbetala de pengar som regionen inte använt i pdf:erna på den här sidan.

Regeringens beslut (S2021/00826)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-17