Statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Du hittar information om sista dag för att redovisa och återbetala medel som regionen inte använt i pdf:en på den här sidan.

Regeringens beslut S2022/00610 (delvis)

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20