Statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Du hittar information om sista dag att rekvirera och sista dag för att redovisa och återbetala de pengar som regionen inte använt i pdf:erna på den här sidan.

Regeringens beslut S2022/00610 (delvis)

Regeringens beslut (S2020/09797)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-17