Statsbidrag i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022

Du hittar information om sista dag att rekvirera och sista dag för att redovisa och återbetala de pengar som regionen inte använt i pdf:erna på den här sidan.

Regeringens beslut S2022/00607 (delvis)

Regeringens beslut (S2021/01099)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-17