Statsbidrag i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2022

Du hittar information om sista dag att redovisa och återbetala medel som regionen inte använt i pdf:en på den här sidan.

Regeringens beslut S2022/00607 (delvis)

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20