Tilläggsbeslut om utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022

Du hittar information om sista dag att rekvirera och sista dag för att redovisa och återbetala de pengar som regionen inte använt i pdf-filen på den här sidan.

Regeringens beslut (S2022/02830 )

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-15