Utbetalning av medel - Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget, som riktar sig till regioner och samverkansregioner, efter rekvisition senast den 1 december 2023. Du återbetalar de medel som regionen inte använt senast den 31 mars 2024.

Regeringens beslut S2023/00488

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-06