Utbetalning av medel för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget efter rekvisition senast den 1 december 2023. Du redovisar och återbetalar de medel som regionen inte använt senast den 31 mars 2024.

Regeringsbeslut S2023/00487

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-09