Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 2022

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition senast den 31 januari 2022. Du redovisar och återbetalar de pengar som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut (S2022/00452)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04