Utbetalning av medel i enlighet med tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 (Ukraina)

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition senast den 15 april 2022. Du redovisar och återbetalar de pengar som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/02056

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-20