Utbetalning av medel i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Du kan rekvirera medlen senast den 1 december 2022.

Regeringskansliets beslut S2022/02308

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-20