Utbetalning av medel inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget efter rekvisition senast den 1 december 2023. Du återbetalar de medel som samverkansregioner, regioner och kommuner inte använt senast den 31 mars 2024.

Regeringsbeslut S2023/00675

Mer information

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-27