Utbetalning av medel till regionerna för covid-19 relaterad vård och uppskjuten vård

Du hittar information om sista dag att rekvirera och sista dag för att redovisa och återbetala de pengar som regionen inte använt i pdf:erna på den här sidan.

Regeringens beslut S2022/01054 (delvis)

Regeringens beslut (S2021/01353)

Regeringens beslut (S202/1919)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-17