Utbetalning av medel till regionerna inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa 2022

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition senast den 28 februari 2022. Du redovisar och återbetalar de pengar som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/00776 (delvis)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04