Utbetalning av medel till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Du rekvirerar statsbidraget senast den 1 december 2022. Du redovisar och återbetalar de pengar som regionen inte använt senast den 31 mars 2023.

Regeringens beslut S2022/00608 (delvis)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04