Sök bidrag för skrotade fordon

Kommuner kan söka statsbidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidrag på högst 5 000 kr per fordon kan betalas ut.

Tre ansökningstillfällen under 2019

Det finns möjlighet att söka om bidraget vid tre tillfällen under 2019. Vi tar emot ansökningar under de här tre tidsperioderna:

2019-04-01–2019-04-15
2019-08-12–2019-08-26
2019-11-18–2019-12-02

Kommunen kan söka bidrag för fordon som har skrotats tidigast 2018-01-01. Fordonets ägare ska även ha felparkeringsavgifter på över 5000 kr.

Så här ansöker du

1. Läs villkoren

2. Fyll i, skriv ut och signera ansökningsblanketten

Fyll i ansökningsblanketten och bilagan digitalt. Skriv ut och signera.

Ansökningsblankett skrotningsbidragPDF

Bilaga till ansökan om skrotningsbidragExcel

3. Skicka in blanketten

Skicka in med e-post

Scanna in blanketten och skicka med e-post till:
skrotning@kammarkollegiet.se

Om vårt uppdrag

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-15