Sök bidrag för skrotade fordon

Kommuner kan söka statsbidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidrag på högst 5 000 kr per fordon kan betalas ut.

Bidrag går inte att söka under 2021

Under 2021 kan kommuner inte söka bidrag för skrotade fordon. Anledningen är att Kammarkollegiet inte fått några pengar för att betala ut bidrag.

Fordonet ska ha skrotats tidigast 2018-01-01 och fordonets ägare ska även ha felparkeringsavgifter på över 5000 kr.

Så här ansöker du

Läs villkoren

Skicka in blanketten

Scanna in blanketten och skicka med e-post till:
skrotning@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-24